fraude bij ziekmelding? Staande voet!

orange-corner-2-001

Fraude bij Ziekmelding? Staande Voet!

Helaas krijgen alle werkgevers, ook in de horeca, vroeg of laat te maken met zieke werknemers. Los van de kosten brengt dat voor werkgevers ook de nodige operationele rompslomp met zich mee; zo moet voor vervanging worden gezorgd, wat in de huidige arbeidsmarkt zeker bij last minute ziekmeldingen betekent dat collega’s het moeten opvangen.

Indien een werknemer langer ziek is moet worden vastgesteld of en in welke mate de werknemer nog werkzaamheden kan verrichten. Dat werknemers daarbij niet altijd eerlijk zijn, blijkt uit een recente uitspraak van de kantonrechter in Den Haag.

Heupklachten werknemer verdwenen als sneeuw voor de zon
Een tankstation medewerker meldde zich ziek wegens heupklachten. De bedrijfsarts bevestigde zijn medische klachten en adviseerde hem krukken te gebruiken bij het lopen. Tijdens een nachtelijk restaurantbezoek na een avond stappen zag de gemachtigde van het tankstation echter dat de werknemer kassawerkzaamheden verrichtte in het restaurant. Hij maakte een fitte indruk en liep zelfs continu zonder krukken op en neer.

Daarop laat het tankstation een onderzoeksbureau de gangen van werknemer nagaan. Wat blijkt? De werknemer werkte niet alleen in het restaurant maar bleek er ook nog een baan als winkelbediende op na te houden. Zijn krukken had hij daarbij kennelijk niet nodig.

Ontslag op staande voet
Het tankstation ontslaat de werknemer op staande voet wegens bedrog en het in strijd met de waarheid verklaren over zijn arbeidsongeschiktheid. De werknemer is het daar niet mee eens en verzoekt de kantonrechter zijn ontslag te vernietigen. Volgens hem beschermt het opzegverbod tijdens ziekte hem tegen ontslag.

Kantonrechter maakt korte metten met gedrag werknemer
De kantonrechter overweegt dat het opzegverbod tijdens ziekte op zich niet aan een ontslag op staande voet in de weg staat. Er moet dan wel sprake zijn van een dringende reden die het ontslag op staande voet rechtvaardigt. Daarvan is sprake, aldus de kantonrechter; hoe de werknemer de werkzaamheden voor andere werkgevers verrichtte staat in schril contrast met de forse beperkingen die de bedrijfsarts had geconstateerd.

De kantonrechter rekent het de werknemer zwaar aan dat hij zelf heeft verklaard forse beperkingen te hebben zonder het voorbehoud te maken dat hij wel lichte werkzaamheden kon verrichten. Het verschil tussen wat de werknemer de bedrijfsarts heeft verteld en de bevindingen van het onderzoeksbureau kan volgens de kantonrechter alleen maar betekenen dat de werknemer de bedrijfsarts opzettelijk op het verkeerde been heeft gezet. Dat rechtvaardigt een ontslag op staande voet.

Wees kritisch bij zieke werknemers
Hoewel werknemers doorgaans gelukkig uit het goede hout zijn gesneden, kunnen er helaas ook werknemers zijn die de boel proberen te flessen. Werkgevers doen er daarom verstandig aan bij twijfel kritisch te zijn en in nauw overleg met de bedrijfsarts te onderzoeken of de werknemer wellicht in staat is aangepaste werkzaamheden te verrichten.

Mocht het vermoeden rijzen dat de werknemer niet eerlijk is, dan kan het inschakelen van een onderzoeksbureau uitkomst bieden en wellicht het benodigde bewijs opleveren op grond waarvan de werknemer kan worden ontslagen, al dan niet op staande voet.

Read this blog post in English here.

 

orange-corner-2-004

Over de auteur

Eric van Dam

+31 (0)6 101 72 222

evd@clintlittler.com

Laatste nieuws

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Bekijk alle artikelen op onze blog.

Plan een adviesgesprek.

orange-corner-2-002
orange-round-corner-2-002

Een second opinion nodig? Of sparren over een casus? Kom in contact met een van onze arbeidsrecht advocaten of mediators.