Werknemers (toch) beschermd bij pre-pack?

orange-corner-2-001

Vragen?

Leg de casus voor aan een van onze gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaten.

Samenvatting

Een pre-packprocedure, kortweg pre-pack, mag niet meer worden gebruikt om werknemers te ontslaan of in dienst te nemen tegen andere arbeidsvoorwaarden. Zo oordeelde een kantonrechter van Rechtbank Limburg recent.
Geschreven door:

Jasper Hoffstedde

+31 (0)6 280 24 654

jh@clintlittler.com

Wat is een pre-pack?

Een pre-pack is een doorstart die vóór het faillissement in stilte wordt voorbereid, met als doel de onderneming vrij van schulden en rechten van werknemers te laten doorstarten. Direct na het faillissement, vaak nog dezelfde dag, wordt de onderneming overgedragen en voortgezet. Lange tijd was onduidelijk of bij een pre-pack de regels van overgang van onderneming van toepassing waren.

Smallsteps-arrest

In een eerder blog berichtten we u over het Smallsteps-arrest. In die zaak besloot het Europese Hof dat de Nederlandse pre-pack geen faillissementsprocedure of procedure gericht op liquidatie is, maar een procedure gericht op continuïteit van de onderneming. Daarom zijn de regels van overgang van onderneming onverkort van toepassing, als gevolg waarvan werknemers bescherming genieten bij een pre-pack.

Juridische uitdaging of HR vraagstuk?

CLINT | Littler zorgt voor heldere oplossingen. Kom in contact met een van onze arbeidsrecht advocaten of mediators.

Rechtbank Limburg

Ondanks de duidelijke woorden van het Europese Hof van Jusititie, gaven Nederlandse rechters daar tot nog toe geen gehoor aan. Een kantonrechter van Rechtbank Limburg doet dat nu wel.

Onderwerp van geschil was een transportbedrijf dat in 2015 na een pre-pack niet alle werknemers had overgenomen naar de nieuwe onderneming. Oude werknemers en werknemers met ‘een vlekje’ kregen de bons. FNV en een aantal ontslagen werknemers tekenden verzet aan tegen het faillissement en kwamen op tegen de opzegging van hun arbeidsovereenkomsten.

FNV verloor de zaak tegen de failliete BV, maar de kantonrechter in onderhavige zaak (tegen de nieuwe, doorgestarte BV) oordeelde dat de faillissementsprocedure was ingeleid met het oog op een doorstart van het failliete bedrijf en niet (louter) was gericht op liquidatie van het vermogen. De beschermingsregels voor werknemers in geval van overgang van onderneming waren daarom van toepassing. Als gevolg daarvan waren de werknemers met behoud van hun arbeidsvoorwaarden overgegaan naar de nieuwe BV.

Overigens hadden de betreffende werknemers maar beperkt profijt van hun overwinning. De curator had hun arbeidsovereenkomsten namelijk al voor de doorstart opgezegd en de werknemers hadden destijds de vernietigbaarheid van die opzeggingen niet (tijdig) ingeroepen. Als gevolg daarvan gingen zij enkel voor de duur van hun opzegtermijn mee over naar de nieuwe onderneming

Wat zijn de gevolgen van deze uitspraak?

Met deze uitspraak in de hand staan werknemers sterker bij een pre-pack. Of dat daadwerkelijk een voordeel is voor werknemers van toekomstig failliete ondernemingen, is nog maar de vraag. Een doorstart na faillissement is namelijk minder aantrekkelijk, als ook alle werknemers dienen te worden overgenomen.

orange-corner-2-004

Over de auteur

Jasper Hoffstedde

+31 (0)6 280 24 654

jh@clintlittler.com

Laatste nieuws

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Bekijk alle artikelen op onze blog.

Plan een adviesgesprek.

orange-corner-2-002
orange-round-corner-2-002

Een second opinion nodig? Of sparren over een casus? Kom in contact met een van onze arbeidsrecht advocaten of mediators.