Werknemers krijgen meer invloed op pensioen via ondernemingsraad

orange-corner-2-001

Wetsvoorstel

De Tweede Kamer heeft vandaag een wetsvoorstel aangenomen op grond waarvan de ondernemingsraad (OR) ook een instemmingsrecht krijgt voor het geval de werkgever een pensioenregeling wil wijzigen. Dat instemmingsrecht bestond al voor gevallen dat de werkgever een pensioenregeling wilde vaststellen of intrekken, maar dus nog niet voor een wijziging.

Als gevolg van deze wetswijziging krijgen werknemers, via de OR, meer invloed op hun eigen pensioen.

Let op: het instemmingsrecht van de OR ziet op de inhoud van de arbeidsvoorwaarde pensioen. De werkgever is en blijft daarentegen vrij in de keuze van de pensioenuitvoerder. De OR heeft ten aanzien van die keuze geen instemmingsrecht. Dat is slechts anders wanneer het gaat om een buitenlandse pensioenuitvoerder; het verplaatsen van een pensioenregeling naar een pensioenuitvoerder buiten Nederland kan immers gevolgen hebben voor de arbeidsvoorwaarde pensioen en is daarom wel instemmingsplichtig.

Juridisch advies nodig?

Kom in contact met een van onze arbeidsrecht advocaten of mediators. 

orange-corner-2-004

Over de auteur

Eric van Dam

+31 (0)6 101 72 222

evd@clintlittler.com

Laatste nieuws

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Bekijk alle artikelen op onze blog.

Plan een adviesgesprek.

orange-corner-2-002
orange-round-corner-2-002

Een second opinion nodig? Of sparren over een casus? Kom in contact met een van onze arbeidsrecht advocaten of mediators.