Vijf redenen voor de oprichting van een ondernemingsraad binnen uw onderneming

orange-corner-2-001

Ondernemingsraad

Als de personele teller van uw onderneming de vijftig passeert, dan schrijft de Wet op de ondernemingsraden voor dat een ondernemingsraad (OR) moet worden opgericht. Nu is compliance natuurlijk belangrijk voor elke ondernemer, en het bekt ook nog eens heel aardig. Maar we zien veel ondernemers toch aarzelend kijken als de oprichting van een OR aan de orde komt. En dat is zonde!

Dus hierbij, vijf redenen waarom u een OR wilt:

  1. Het lidmaatschap van de OR levert een belangrijke bijdrage aan de persoonlijke ontwikkeling van werknemers en kan van waarde zijn voor de carrière van werknemers. Het lidmaatschap van de OR zorgt immers voor unieke kennis, vaardigheden en ervaring die medewerkers in hun normale positie niet zullen opdoen. Als je de verworven vaardigheden en kennis goed documenteert, dan bevordert het OR-lidmaatschap zo de duurzame inzetbaarheid.
  2. De OR biedt een gedegen discussieplatform voor de plannen van de ondernemer. De OR fungeert als denktank voor zowel huishoudelijke kwesties – de sanitaire voorzieningen worden vervangen, dus drie weken overlast – als ingewikkelder zaken, zoals  een reorganisatie met verlies van banen. Alle ingrijpende beslissingen zijn onderworpen aan het adviesrecht van de OR. Dat lijkt een tijdrovende inspanning, maar van het stellen van kritische vragen is een plan nooit slechter geworden. En als het plan de discussie met de OR niet kan dragen, verdient het plan waarschijnlijk aanpassing.
  3. Op het moment dat een plan er bij de OR doorheen is gekomen, is de kans reëel dat het ook goed landt binnen de rest van de onderneming. Dit komt doordat medewerkers genegen zijn een positieve grondhouding aan te nemen als de OR ook positief is.
  4. De informatievoorziening over wat er gaande is binnen een onderneming gaat twee kanten op. Door de OR krijgt de ondernemer meer en beter zicht op wat er leeft op de werkvloer, waardoor de ondernemer beter in staat is om de neuzen de goede kant op te houden.
  5. De OR kan bepaalde thema’s goed op de kaart zetten. Denk hierbij aan thema’s die voor sommige groepen binnen de onderneming van belang zijn, zoals minderhedenbeleid, gelijke behandeling of de positie van flexwerkers, maar ook arbeidsomstandigheden of sociale activiteiten van de onderneming. De OR vervult dan een initiërende en soms stimulerende rol bij thema’s die voor de ondernemer nog wel eens in de dode hoek zitten.

Kortom, alle reden om een OR op te richten. Maar mocht u desondanks toch bevreesd zijn voor de oprichting van een OR, bel of mail dan gerust, want dan reiken we u handvatten aan om ofwel die vrees ofwel die OR weg te nemen.

Juridisch advies nodig?

Kom in contact met een van onze arbeidsrecht advocaten of mediators. 

orange-corner-2-004

Over de auteur

Wouter Engelsman

+31 (0)6 810 51 925

we@clintlittler.com

Laatste nieuws

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Bekijk alle artikelen op onze blog.

Plan een adviesgesprek.

orange-corner-2-002
orange-round-corner-2-002

Een second opinion nodig? Of sparren over een casus? Kom in contact met een van onze arbeidsrecht advocaten of mediators.