Verrekenen vakantiedagentekort tijdens dienstverband? Nee…

orange-corner-2-001

Vragen?

Leg de casus voor aan een van onze gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaten.

Samenvatting

Werknemers hebben aanspraak op vakantie van ten minste vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week. Bij fulltime komt dat neer op 20 vakantiedagen per jaar. Bij parttime, bijvoorbeeld 24 uur per week, bestaat recht op vakantiedagen naar rato, in dat geval twaalf dagen. Vaak nemen werknemers teveel vakantiedagen op. Mag de werkgever de teveel genoten vakantie zonder overleg met de werknemer verrekenen met diens loon? Die vraag speelde in een recent geschil bij Rechtbank Roermond.
Geschreven door:

Jasper Hoffstedde

+31 (0)6 280 24 654

jh@clintlittler.com

Wat was er aan de hand?

De werknemer meldde zich ziek op 22 januari 2018. In de twee maanden daarna ontving hij nog slechts gemiddeld de helft van zijn loon. Zijn werkgever meende de teveel genoten vakantiedagen te mogen verrekenen met het loon, waarvan hij overigens wegens ziekte nog maar 70% betaalde. De werknemer vorderde betaling van zijn volledige loon plus wettelijke verhoging.

Wat mag wel en niet verrekend worden tijdens het dienstverband?

De kantonrechter gaf de werknemer gelijk. De wet schrijf namelijk limitatief voor in welke gevallen een werkgever vorderingen mag verrekenen met het loon tijdens het dienstverband. Dat mag bijvoorbeeld bij door de werknemer verschuldigde schadevergoeding, boetes of teveel betaald loon. Een vordering wegens teveel genoten vakantiedagen echter niet.

Verrekening vindt overigens plaats tot maximaal een tiende van het loon per maand. Ook dient de werknemer altijd minstens het minimumloon te ontvangen. Eventuele vorderingen kan de werkgever dus slechts verhalen op het loon dat de werkgever ontvangt boven de minimumloongrens.

De kantonrechter veroordeelde de werkgever tot nabetaling van het loon plus wettelijke verhoging. De werkgever als professionele partij dient namelijk op de hoogte te zijn van de toepasselijke wet- en regelgeving en het is zijn taak ervoor te waken dat werknemers niet teveel vakantiedagen opnemen, aldus de kantonrechter. De werkgever is niet verplicht zijn werknemers vrij te geven als zij onvoldoende vakantiesaldo hebben. Doet de werkgever dat wel, dan komt de teveel opgenomen vakantie voor zijn rekening. De wet voorziet namelijk niet in een regeling voor dat geval.

Juridisch advies nodig?

Kom in contact met een van onze arbeidsrecht advocaten of mediators. 

En bij einde van het dienstverband?

De verrekeningsbevoegdheid van de werkgever aan het einde van het dienstverband is ruimer. De reden daarvoor is dat dit de laatste kans is voor de werkgever om opeisbare vorderingen te verrekenen. De werkgever moet er enkel voor zorgen dat hij niet met het laatste loon niet meer verrekent dan dat loon dat niet onder de zogenaamde beslagvrije voet valt. Dat betekent dat de werkgever in ieder geval ongeveer 90% van de bijstandsnorm aan de werknemer moet betalen.

Als gevolg van deze ruimere verrekeningsbevoegdheid kunnen werkgever en werknemer ook afspreken dat teveel genoten vakantiedagen worden terugbetaald of verrekend bij het einde van het dienstverband. Een praktische tip is het vermelden op het verlofaanvraagformulier dat een eventueel negatief verlofsaldo zal worden verrekend bij einde van het dienstverband. Zo is de werknemer zich hiervan bij iedere verlofaanvraag bewust en kan hij besluiten af te zien van de aanvraag.

orange-corner-2-004

Over de auteur

Jasper Hoffstedde

+31 (0)6 280 24 654

jh@clintlittler.com

Laatste nieuws

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Bekijk alle artikelen op onze blog.

Plan een adviesgesprek.

orange-corner-2-002
orange-round-corner-2-002

Een second opinion nodig? Of sparren over een casus? Kom in contact met een van onze arbeidsrecht advocaten of mediators.