Update Wet transparante arbeidsvoorwaarden

orange-corner-2-001

Op 21 juni 2022 is het wetsvoorstel Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden aangenomen. De wet zal per 1 augustus 2022 in werking treden. Met de wet beoogt Nederland aan de verplichting om de EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in wetgeving (klik hier) om te zetten, te voldoen.

De belangrijkste wijzigingen komen, kort samengevat, neer op het volgende:

  1. de werkgever dient verplichte opleidingen kosteloos ter beschikking te stellen aan de werknemer. Dergelijke opleiding telt mee als arbeidstijd en dient, indien mogelijk, tijdens werktijd plaats te vinden;
  2. de werkgever mag de werknemer niet belemmeren nevenwerkzaamheden te verrichten, tenzij de werkgever daarvoor objectieve redenen heeft (meer informatie hierover, zie ons eerdere blog;
  3. de werknemer kan een verzoek doen voor meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden; en
  4. de werkgever moet aan enkele extra verplichtingen voldoen met betrekking tot het schriftelijk of elektronisch verstrekken van informatie aan werknemers.

Er geldt geen overgangsrecht waardoor de nieuwe bepalingen onmiddellijke werking hebben. Dat betekent in praktische zin dat arbeidsovereenkomsten voor nieuwe werknemers moeten worden aangepast en dat ook de arbeidsovereenkomsten van de werknemers die nu al in dienst zijn onder de loep moeten worden genomen en hierop een beroep kunnen doen.

orange-corner-2-004

Over de auteur

CLINT | Littler

+31 20 8200 330

info@clintlittler.com

Laatste nieuws

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Bekijk alle artikelen op onze blog.

Plan een adviesgesprek.

orange-corner-2-002
orange-round-corner-2-002

Een second opinion nodig? Of sparren over een casus? Kom in contact met een van onze arbeidsrecht advocaten of mediators.