Update Advies gebruik Coronacheck-app door werkgevers

orange-corner-2-001

In een recent blog berichtten we u over het gebruik van de Coronacheck-app door werkgevers. Inmiddels is het debat hierover in volle gang en spreken ook CEO’s van diverse multinationals zich ferm uit.

Staatssecretaris Dennis Wiersma van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft over dit onderwerp kamervragen beantwoord. Volgens het Ministerie SZW is het op dit moment verboden voor werkgevers van hun werknemers een coronatoegangsbewijs te eisen om toegang te verkrijgen tot hun fysieke werkomgeving, omdat werknemers zijn uitgezonderd van de verplichting om een toegangsbewijs te tonen.

Tegelijkertijd lijkt het Ministerie SZW de deur toch op een kier te zetten; zo herhaalt Wiersma dat werkgevers hun werknemers mogen vragen naar hun vaccinatiestatus, indien daar een goede reden voor is. Die goede reden is bijvoorbeeld aanwezig als er geen alternatieven zijn om een gezonde en veilige omgeving te creëren. En hoewel Wiersma aangeeft dat werkgevers hun werknemers niet tot vaccinatie kunnen dwingen, moedigt hij het doen van een moreel appèl door werkgevers aan: “Wij als overheid doen dat ook”, aldus Wiersma.

Juridisch advies nodig?

Kom in contact met een van onze arbeidsrecht advocaten of mediators. 

Wij zijn van mening dat er drie argumenten zijn om het verbod op het eisen van een coronatoegangsbewijs, te relativeren:

  1. Ten eerste benadrukt ook het Ministerie SZW dat werkgevers verplicht zijn te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Het gaat dus om een belangenafweging tussen enerzijds onbelemmerde toegang tot de werkvloer en bescherming van privacy, en anderzijds de belangen van werkgevers en werknemers in het zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving. Met andere woorden: wie een potentieel gevaar voor zichzelf én anderen vormt, zou onder omstandigheden de toegang tot kantoor moeten kunnen worden ontzegd. Hierbij merken we op dat dit slechts in uitzonderlijke omstandigheden mogelijk is.
  2. Ten tweede mag een werkgever volgens het Ministerie SZW zijn werknemers niet de toegang tot kantoor weigeren wanneer de Coronacheck-app geen groen licht geeft. Dit verbod zegt echter niets over aanvullende maatregelen die de werkgever mag – of misschien wel moet – nemen teneinde de werknemer en zijn collega’s een veilige werkplek te garanderen wanneer een werknemer geen ‘groene’ Coronacheck-app kan tonen. Zo zou de werkgever deze werknemer in beginsel wel de toegang tot de lunchruimte kunnen ontzeggen, kunnen verplichten een mondkapje te dragen en diens contacten met collega’s tot een minimum kunnen beperken.
  3. Ten derde lopen de besmettingen op dit moment in rap tempo op. Dit vergt extra waakzaamheid, ook van werkgevers. Ook werkgevers zullen zoveel mogelijk moeten bijdragen aan het terugdringen van de besmettingscijfers. Juist gerichte maatregelen, zoals het invoeren van een strenger toegangsbeleid tot kantoor, kunnen bijdragen aan het terugdringen van die besmettingen.

De roep vanuit het bedrijfsleven neemt toe. Zo hebben met name Philips-CEO Frans van Houten en Nationale Nederlanden-CEO David Knibbe in een uitzending van actualiteitenprogramma Op1 stevig stelling genomen. Van Houten: “Ik denk dat we veel te veel stil blijven over dit thema. Als grote werkgever zeg ik ook, ik verwacht gewoon van iedereen dat je je laat vaccineren.” Knibbe beaamt dat Nationale Nederlanden er net zo in staat: “We stellen ook, als je naar kantoor komt, dat je of gevaccineerd of getest moet zijn.

Wij verwachten dat de overheid zich hier op korte termijn nader over zal uitlaten.

orange-corner-2-004

Over de auteur

CLINT | Littler

+31 20 8200 330

info@clintlittler.com

Laatste nieuws

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Bekijk alle artikelen op onze blog.

Plan een adviesgesprek.

orange-corner-2-002
orange-round-corner-2-002

Een second opinion nodig? Of sparren over een casus? Kom in contact met een van onze arbeidsrecht advocaten of mediators.