1 oktober 2016: uitbreiding instemmingsrecht OR ten aanzien van pensioen

orange-corner-2-001

Vragen?

Leg de casus voor aan een van onze gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaten.

Samenvatting

In januari 2016 schreven we over het wetsvoorstel dat de ondernemingsraad (OR) instemmingsrecht toekent met betrekking tot de wijziging van pensioenregelingen die zijn ondergebracht bij een ondernemingspensioenfonds. Inmiddels is het wetsvoorstel (met enkele aanpassingen) op 1 oktober jl. in werking getreden. Aanleiding voor de wetswijziging waren klachten uit de praktijk dat sprake was van een leemte met betrekking tot medezeggenschap bij pensioenen. De afgelopen jaren kreeg de OR er dan ook stapsgewijs een aantal bevoegdheden bij. Helaas resulteerde dit niet in een opvulling van de lacune en meer rechtszekerheid maar juist in verdere juridisering en meer onduidelijkheid.
Geschreven door:

CLINT | Littler

+31 20 8200 330

info@clintlittler.com

Vóór 1 oktober 2016

Voor 1 oktober jl. had de OR van een onderneming wiens pensioen bij een ondernemingspensioenfonds was ondergebracht slechts instemmingsrecht ten aanzien van de vaststelling of intrekking van een pensioenovereenkomst. Dit betekende dat een pensioenregeling die door een ondernemingspensioenfonds werd uitgevoerd kon worden gewijzigd zonder instemming van de OR.

Ná 1 oktober 2016

Vanaf 1 oktober jl. heeft de OR er een aantal bevoegdheden bijgekregen. Zo is de instemming van de OR thans nodig bij ieder voorgenomen besluit van de onderneming tot vaststelling, wijziging of intrekking van een pensioenovereenkomst. Daarbij maakt het niet uit of de regeling wordt uitgevoerd door een verzekeraar, een Premiepensioeninstelling (PPI) of een (buitenlands) pensioenfonds. Een uitzondering hierop geldt als de regeling inhoudelijk is geregeld in een cao of als sprake is van verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds. Verder heeft de OR een instemmingsrecht over bepalingen uit de uitvoeringsovereenkomst die van invloed zijn op de pensioenovereenkomst en de keuze van de werkgever wanneer deze een wissel wil maken naar een andere pensioenuitvoerder (zowel binnen als buiten Nederland).

Ondanks het feit dat de onduidelijkheid over de reikwijdte van het instemmingsrecht nog steeds niet geheel is opgelost, zijn wij van mening dat met de aanpassing van het instemmingsrecht een stap in de goede richting is gezet om het gat van medezeggenschap ten aanzien van pensioen langzaamaan te dichten. Tenslotte zijn niet alleen werkgevers maar ook werknemers verantwoordelijk voor hun arbeidsvoorwaarde pensioen  en is het van groot belang dat ook zij daar invloed op kunnen uitoefenen.

Juridisch advies nodig?

Kom in contact met een van onze arbeidsrecht advocaten of mediators. 

orange-corner-2-004

Over de auteur

CLINT | Littler

+31 20 8200 330

info@clintlittler.com

Laatste nieuws

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Bekijk alle artikelen op onze blog.

Plan een adviesgesprek.

orange-corner-2-002
orange-round-corner-2-002

Een second opinion nodig? Of sparren over een casus? Kom in contact met een van onze arbeidsrecht advocaten of mediators.