Stilte bij Spotify: gedempt geluid na negeren van de ondernemingsraad

orange-corner-2-001

Reorganisatie: adviesrecht Ondernemingsraad bij een belangrijk voorgenomen besluit

De Ondernemingskamer van Gerechtshof Amsterdam heeft op 22 december 2023 in niet mis te verstane woorden geoordeeld dat Spotify Nederland bij een reorganisatie waarbij 11% van haar medewerkers werd ontslagen, advies had moeten vragen aan de OR.

Wel of geen belangrijk besluit?

Spotify voert wereldwijd een reorganisatie door waardoor in Nederland 19 van de 120 arbeidsplaatsen getroffen. De OR vraagt in een korte tijd meerdere keren om een adviesaanvraag maar die komt er niet. Volgens Spotify was namelijk geen sprake van een belandrijke wijziging omdat de organisatie niet verandert. Bovendien zit het getal van 19 (net) onder de grens van de Wet melding collectief ontslag (WMCO). De UWV-ontslagaanvragen waren begin december al ingediend en de VSO’s uitgedeeld.

De OR was het hier niet mee eens en stapte naar de Ondernemerskamer. Hij verzocht Spotify te verbieden verder te gaan met de reorganisatie en alle verrichte uitvoeringshandelingen terug te draaien. Volgens de OR was namelijk wel degelijk sprake van een belangrijke organisatiewijziging ex artikel 25 WOR; zo worden teams opgeheven of heringericht.

Ondernemingskamer straft niet geven duidelijkheid af

De Ondernemingskamer pakt door. Slechts drie dagen na indiening van het verzoekschrift vindt de zitting plaats en de dag erna volgt uitspraak. Volgens de Ondernemingskamer heeft het besluit zwaarwegende gevolgen voor de getroffen medewerkers. Spotify heeft nagelaten de OR en de Ondernemingskamer helderheid te verschaffen over de impact van de reorganisatie op de organisatie inrichting en dat komt voor haar risico.

Kortom, het reorganisatiebesluit kon in redelijkheid niet tot stand komen en dient te worden ingetrokken. Dit betekent dat ook de gevolgen van dat besluit ongedaan moeten worden gemaakt en het Spotify wordt verboden de reorganisatie verder uit te voeren. Dit betekent dat de uitgedeelde VSO’s de kast weer in kunnen, het UWV de ingediende ontslagaanvragen niet verder in behandeling neemt en de OR alsnog een adviesaanvraag tegemoet kan zien.

Hoewel dit juridisch gezien geen opzienbarende uitspraak is laat deze uitspraak wel zien dat het verstrekkende en pijnlijke gevolgen kan hebben indien een ondernemer te kort door de bocht gaat.

 

orange-corner-2-004

Over de auteur

Dennis Veldhuizen

+31 (0)6 261 12 757

dv@clintlittler.com

Laatste nieuws

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Bekijk alle artikelen op onze blog.

Plan een adviesgesprek.

orange-corner-2-002
orange-round-corner-2-002

Een second opinion nodig? Of sparren over een casus? Kom in contact met een van onze arbeidsrecht advocaten of mediators.