Vragen?

Leg de casus voor aan een van onze gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaten.

Samenvatting

Vorige week schreven wij al over een uitbreiding van het instemmingsrecht van de OR op pensioengebied. Als het aan de Tweede Kamer ligt blijft het hier niet bij. Zij heeft namelijk recentelijk een voorstel tot wijziging van de Arbowet goedgekeurd waarin de OR een instemmingsrecht krijgt ten aanzien van het aanstellen van een preventiemedewerker. Doel van de wet? Het verbeteren van de bedrijfsgezondheidszorg voor zowel werkgever als werknemer.
Geschreven door:

CLINT | Littler

+31 20 8200 330

info@clintlittler.com

Preventiemedewerker

Het plan is dat de OR instemmingsrecht krijgt ten aanzien van de aanstelling van een preventiemedewerker. Deze preventiemedewerker vervult een belangrijke rol binnen het arbobeleid, doordat hij nauw samenwerkt met bijvoorbeeld de bedrijfsarts en andere deskundigen. Bovendien zal het overleg tussen de bedrijfsarts, preventiemedewerker en OR niet meer facultatief zijn, maar wettekijk worden vastgelegd. Kortom: werknemers kunnen hierdoor direct effect uitoefen op het arbobeleid.

Naast het instemmingsrecht zullen ook andere punten uit het wetsvoorstel van invloed zijn op de OR. Zo zorgt het nieuw geïntroduceerde basiscontract er voor dat de OR op een gemakkelijke, transparante wijze kan controleren of de werkgever zich houdt aan alle afspraken en aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Arbowet.

In een notendop

Het instemmingsrecht van de OR maakt onderdeel uit van de wetswijziging Arbowet die al op 22 december 2015 door minister Asscher naar de Tweede Kamer werd gestuurd. Op grond van dit wetsvoorstel wordt het arbobeleid verder uitgebreid. Zo wordt het voor de werknemer mogelijk zijn om een second opinion aan te vragen bij een nieuwe (zelfgekozen) bedrijfsarts. Ook het recht van een werknemer om geconsulteerd te worden door een bedrijfsarts wordt wettelijk geregeld. Daarnaast wordt een basiscontract geïntroduceerd waarin de werkgever samen met de arbodienstverlener afspraken vastlegt en waar beide partijen zich aan dienen te houden. Denk bijvoorbeeld aan afspraken omtrent ziekteverzuimbegeleiding en aanstellingskeuringen.

Voor de werkgever was het al wettelijk verplicht om een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) op te stellen. Nu zal de werkgever ook moeten zorgen voor regelmatige toetsing van de RI&E. Verder zal hij deskundige hulp moeten aanbieden in het geval van (beroeps)ziekten. Verzaakt de werkgever één van zijn taken, dan heeft de inspectie SZW de mogelijkheid om handhavend op te treden.

De Eerste Kamer zal de wet binnenkort in behandeling nemen. Indien deze wordt goedgekeurd zal de wet naar verwachting begin 2017 in werking treden.

orange-corner-2-004

Over de auteur

CLINT | Littler

+31 20 8200 330

info@clintlittler.com

Laatste nieuws

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Bekijk alle artikelen op onze blog.

Plan een adviesgesprek.

orange-corner-2-002
orange-round-corner-2-002

Een second opinion nodig? Of sparren over een casus? Kom in contact met een van onze arbeidsrecht advocaten of mediators.