Klijnsma biedt meer keuzevrijheid bij pensioenuitkering

orange-corner-2-001

De kwestie

Mensen die pensioen opbouwen via een premie- of een kapitaalovereenkomst mogen binnenkort zelf kiezen of ze een vast of een flexibel pensioen willen ontvangen. Staatssecretaris Klijnsma heeft daartoe het wetsvoorstel ‘Variabele pensioenuitkering’ ingediend bij de Tweede Kamer, die hiermee met een ruime meerderheid heeft ingestemd.

Momenteel zijn mensen die deelnemen aan een premiepensioenregeling verplicht hun opgebouwde pensioenkapitaal op een vast moment om te zetten in een levenslang vast pensioen. De hoogte van dit pensioen wordt sterk bepaald door de rentestand op het moment van ingang en vertaalt zich door de historisch lage rente momenteel in zeer lage pensioenen.

Het wetsvoorstel beoogt vanaf 1 juli 2016 deze groep deelnemers de keuze te bieden tussen een vast pensioen, een variabel pensioen of een combinatie. Deze keuzemogelijkheid stelt deelnemers in staat zelf een afweging te maken tussen de hoogte van het pensioen en de daaraan verbonden risico’s. Ook biedt het wetsvoorstel de mogelijkheid om bij een variabel pensioen de financiële mee- en tegenvallers in de tijd te spreiden en om risico’s collectief te delen.

orange-corner-2-004

Over de auteur

CLINT | Littler

+31 20 8200 330

info@clintlittler.com

Laatste nieuws

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Bekijk alle artikelen op onze blog.

Plan een adviesgesprek.

orange-corner-2-002
orange-round-corner-2-002

Een second opinion nodig? Of sparren over een casus? Kom in contact met een van onze arbeidsrecht advocaten of mediators.