Internetconsultatie minimumtarief zzp-ers en zelfstandigenverklaring

orange-corner-2-001

Vragen?

Leg de casus voor aan een van onze gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaten.

Samenvatting

Op 28 oktober jl. is het conceptwetsvoorstel met betrekking tot het minimumtarief voor zzp-ers en de zelfstandigenverklaring gepubliceerd: de Wet minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring. Dit zijn twee van de set voorstellen die door het kabinet is aangekondigd ter vervanging van de Wet DBA.
Geschreven door:

Dennis Veldhuizen

+31 (0)6 261 12 757

dv@clintlittler.com

Minimumtarief

Het al eerder genoemde minimumtarief van € 16 per uur richt zich op de onderkant van de zzp-markt. Dit tarief moet voorkomen dat zzp-ers voor een tarief werken waarvan ze niet kunnen rondkomen. Het minimumtarief geldt zowel bij zakelijke als particuliere klanten. Het minimumtarief geldt voor alle uren die een zzp-er aan een opdracht besteedt. Hierbij is rekening gehouden met de besteding van gemiddeld een derde van de tijd aan overige werkzaamheden (o.a. administratie). Het tarief is exclusief directe kosten voor een klus (bijvoorbeeld materiaal).

Zelfstandigenverklaring

De zelfstandigenverklaring is bedoeld voor zzp-ers die tegen een tarief van meer dan € 75 per uur werken. Deze groep krijgt de mogelijkheid om een zelfstandigenverklaring te gebruiken. Deze verklaring biedt, onder bepaalde voorwaarden, de zekerheid dat de ondernemer een opdracht als zelfstandige kan uitvoeren waarmee hun opdrachtgevers gevrijwaard zijn van loonheffingen, van een deel van het arbeidsrecht, van pensioenverplichtingen en van cao-bepalingen voor werknemers. Deze vrijwaring blijft ook in stand als achteraf blijkt dat de opdrachtnemer toch als werknemer kwalificeert.

Om de zelfstandigenverklaring te kunnen gebruiken is een inschrijving bij de Kamer van Koophandel nodig.

Juridische uitdaging of HR vraagstuk?

CLINT | Littler zorgt voor heldere oplossingen. Kom in contact met een van onze arbeidsrecht advocaten of mediators.

Consultatie

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is deze consultatie op 28 oktober 2019 gestart. Belanghebbenden kunnen tot en met 9 december 2019 reageren. De maatregelen moeten per 1 januari 2021 in werking treden.

orange-corner-2-004

Over de auteur

Dennis Veldhuizen

+31 (0)6 261 12 757

dv@clintlittler.com

Laatste nieuws

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Bekijk alle artikelen op onze blog.

Plan een adviesgesprek.

orange-corner-2-002
orange-round-corner-2-002

Een second opinion nodig? Of sparren over een casus? Kom in contact met een van onze arbeidsrecht advocaten of mediators.