De spelregels van NOW 2.0

orange-corner-2-001

Vragen?

Leg de casus voor aan een van onze gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaten.

Samenvatting

In een eerder blog informeerden wij u over het feit dat de NOW-regeling zou worden verlengd. Inmiddels zijn de spelregels van NOW 2.0 bekend. Hieronder zetten wij de belangrijkste zaken op een rij. Vanaf 6 juli 2020 kan een werkgever die minstens 20% omzetverlies verwacht een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen voor de maanden juni tot en met september 2020. NOW 2.0 hanteert dezelfde subsidie-systematiek als NOW (1.0) maar bevat ook enkele wijzigingen. Iedere werkgever die voldoet aan de voorwaarden kan NOW 2.0 aanvragen, ongeacht of hij heeft deelgenomen aan de eerste NOW. Is dat niet het geval, dan kan de werkgever ervoor kiezen de periode voor omzetdaling in NOW 2.0 te laten beginnen op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020. Maakt de werkgever reeds gebruik van de NOW, dan moet de omzetperiode voor NOW 2.0 direct aansluiten op de eerdere subsidieperiode. De referentiemaand voor de loonsom is voor NOW 2.0 vastgesteld op maart 2020.
Geschreven door:

Fleur van Lieshout

+31 (0)20 820 0330

fvl@clintlittler.com

Ontslagboete

Bedrijven die, ondanks deelname aan NOW 2.0, meer dan 20 medewerkers willen ontslaan, dienen hiervoor overeenstemming te hebben bereikt met de vakbonden of een andere personeelsvertegenwoordiging.

Indien geen overeenstemming wordt bereikt, dan dienen bovengenoemde partijen gezamenlijk de Stichting van de Arbeid te verzoeken te beoordelen of het voorgestelde aantal te vervallen arbeidsplaatsen noodzakelijk is. Bovendien dient dit verzoek op het moment van subsidieaanvraag niet te zijn ingetrokken. Ontbreekt een dergelijk akkoord of verzoek, dan wordt het totale subsidiebedrag met 5% verlaagd indien de werkgever:

  • toch een melding doet op grond van de Wet melding collectief ontslag (Wmco) in de periode 30 mei t/m 30 september 2020; én
  • voor 20 of meer mensen bedrijfseconomisch ontslag aanvraagt bij het UWV.

Deze regeling komt naast de bestaande systematiek dat er voor ontslagen werknemers geen loonsubsidie wordt uitgekeerd en eventueel verleende voorschotten voor de loonkosten van deze werknemers wordt teruggevorderd. De in NOW (1.0) opgenomen boete van 50% van de loonkosten bij bedrijfseconomisch ontslag vervalt in NOW 2.0.

Juridische uitdaging of HR vraagstuk?

CLINT | Littler zorgt voor heldere oplossingen. Kom in contact met een van onze arbeidsrecht advocaten of mediators.

Verbod bonus/dividend/inkoop eigen aandelen

Om in aanmerking te komen voor NOW 2.0-subidie mogen werkgevers over 2020 tot en met de aandeelhoudersvergadering in 2021 geen dividend uitkeren aan aandeelhouders en/of bonussen uitkeren aan bestuur en directie. Het begrip bestuur, directie (of management) dient breed te worden opgevat. Doorslaggevend is door wie (tijdelijk) het beleid wordt bepaald, niet wie tekeningsbevoegd is of is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Onder het begrip bestuur valt in ieder geval de statutair bestuurder van een onderneming. Naast dit dividend- en bonusverbod geldt dat gedurende voornoemde periode geen eigen aandelen mogen worden ingekocht.

Deze restricties gelden voor bedrijven die op grond van NOW 2.0 een voorschot van EUR 100.000 of meer ontvangen of waarbij de subsidie wordt vastgesteld op EUR 125.000 of meer. Bonussen aan gewone medewerkers, die horen bij de normale beloningssystematiek, zijn wel toegestaan.

Inspanningsverplichting

Tenslotte geldt voor werkgevers die gebruikmaken van NOW 2.0 een inspanningsverplichting om werknemers te stimuleren aan bij- en omscholing te doen, zodat deze werknemers zich kunnen aanpassen aan de nieuwe economische situatie. Werkgevers dienen hierover bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring af te leggen.

orange-corner-2-004

Over de auteur

Fleur van Lieshout

+31 (0)20 820 0330

fvl@clintlittler.com

Laatste nieuws

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Bekijk alle artikelen op onze blog.

Plan een adviesgesprek.

orange-corner-2-002
orange-round-corner-2-002

Een second opinion nodig? Of sparren over een casus? Kom in contact met een van onze arbeidsrecht advocaten of mediators.