NOW 2.0: verlenging noodmaatregel voor drie maanden

orange-corner-2-001

Nieuwe regels vanaf 1 juni 2020

De NOW wordt verlengd voor een periode van drie maanden. Door het openstellen van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) is het de afgelopen periode mogelijk geweest om een groot aantal werkgevers op korte termijn financieel tegemoet te komen, wat eraan heeft bijgedragen dat 1,9 miljoen werknemers hun baan hebben behouden. In de NOW-regeling is de mogelijkheid opengehouden om bij een verlenging voor de tweede tranche nadere voorwaarden aan de regeling te kunnen toevoegen.

Aflopen eerste tijdvak per 31 mei 2020

Met het oog op het aflopen van het eerste subsidietijdvak per 31 mei 2020, heeft het kabinet besloten de NOW-regeling met drie maanden te verlengen. Vanaf 6 juli 2020 kan een werkgever die minstens 20% omzetverlies verwacht een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen voor de maanden juni, juli en augustus 2020. De verlengde NOW-regeling hanteert dezelfde systematiek van tegemoetkoming, maar bevat ook enkele wijzigingen.

Juridische uitdaging of HR vraagstuk?

CLINT | Littler zorgt voor heldere oplossingen. Kom in contact met een van onze arbeidsrecht advocaten of mediators.

Regeling voor elke werkgever open

Iedere werkgever die voldoet aan de voorwaarden kan een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de loonkosten, ongeacht of hij heeft deelgenomen aan de huidige NOW. Als de NOW voor het eerst wordt aangevraagd, kan de periode voor omzetdaling beginnen op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020. Indien voor de tweede keer een beroep wordt gedaan op de NOW moet de omzetperiode aansluiten op de periode gekozen in het eerste tijdvak.

In het tweede subsidietijdvak van de NOW wordt de subsidie gebaseerd op de loonsom van maart 2020 en vergeleken met de loonsom van juni, juli en augustus 2020. Het uitbetalen van bijvoorbeeld een bonus of dertiende maand in maart 2020 heeft daarmee geen effect op de hoogte van de subsidie. Daarmee wordt voorkomen dat werkgevers enkel vanwege de betaling van een bonus de volledige NOW-subsidie moeten terugbetalen, vanwege een dalende loonsom.

Maart 2020 is uitgangspunt

Daarnaast wordt in de al lopende NOW-regeling maart 2020 ook als uitgangspunt genomen als de loonsom in de maanden maart-mei hoger is dan in de periode januari-maart. Dit is van belang voor seizoensgebonden bedrijven. Verder mag een bedrijf dat gebruik maakt van de NOW over dit jaar geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen.

Juridisch advies nodig?

Kom in contact met een van onze arbeidsrecht advocaten of mediators. 

Forfaitaire opslag naar 40%

De vaste (forfaitaire) opslag wordt verhoogd van 30 naar 40 procent, dus de tegemoetkoming ziet naast vakantiegeld en werkgeverslasten nu ook op andere kosten. In de NOW 2.0 blijft de correctie op de subsidie bij ontslag bestaan, maar de ‘ontslagboete’ is van tafel: de subsidie wordt niet meer extra verlaagd bij bedrijfseconomisch ontslag maar enkel lineair met de dalende loonsom. De overlegverplichting met de vakbonden bij collectief ontslag (WMCO) en de wettelijke ontslagbescherming blijven van kracht, bijvoorbeeld de preventieve toets bij UWV, of de regels ten aanzien van de transitievergoeding.

Scholing werknemers

Werkgevers die de NOW aanvragen, worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Op naleving van die verplichting kan onder meer worden toegezien door de ondernemingsraad: werkgevers die gebruikmaken van NOW moeten hun ondernemingsraad daarover informeren. Ter ondersteuning van initiatieven van sociale partners trekt het kabinet daarvoor 50 miljoen euro uit.

orange-corner-2-004

Over de auteur

Wouter Engelsman

+31 (0)6 810 51 925

we@clintlittler.com

Laatste nieuws

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Bekijk alle artikelen op onze blog.

Plan een adviesgesprek.

orange-corner-2-002
orange-round-corner-2-002

Een second opinion nodig? Of sparren over een casus? Kom in contact met een van onze arbeidsrecht advocaten of mediators.